Over VELO Voetbal

Geschiedenis VELO Voetbal

De voetbaltak van de SV VELO (afkorting van Verdedig En Loop Op) was de basis voor de huidige OMNI-vereniging VELO. Zij werd op 14 juli 1930 opgericht. Het eerste terrein bevond zich op de huidige locatie aan de Noordweg. Er was toen bij lange na geen sprake van kantine/kleedkamers/kunstgrasvelden en/of sporthal. Destijds was er een houten barak als kantine, 1 veld (een stuk boerenland) en moesten de bagger én de koeienvlaaien verwijderd worden met het water van het omringende slootje. Dat slootje diende vaak ook als wasplaats voor de voetballers.

In 1954 werd er een sportcomplex opgezet aan de Harrie Hoekstraat. Met recht een complex want er waren daar al 5 velden, een tribune en een voor die tijd moderne kantine, de sloot werd wasbak en douche. De velden werden gebruikt door de voetbal en handbal, deze speelde ook op een groot voetbalveld (veldhandbal was toen nog met 11 spe(e)l(st)ers). Overigens lag de basis van Quintus-handbal ook op deze velden. Ook het ledental zat wel goed met zo'n 20 senioren teams en een 25 tal jeugdteams.

Begin 70-tiger jaren werd de terugkeer naar de oude stek aan de Noordweg gestart. Door heel veel zelfwerkzaamheid van de leden was VELO toen in staat een van de modernste complexen van een amateurvereniging in Nederland neer te zetten, waarbij vooral het in eigendom hebben van een eigen sporthal toch wel een unicum genoemd mag worden. VELO-voetbal heeft 7 velden (5 met verlichting), waarvan drie kunstgrasvelden en één wetraveld. Daarnaast heeft VELO ook twee handbal-kunstgrasvelden en banen (overdekt en open) voor jeu de boules.

Vanaf 2007 werden er plannen gemaakt voor een totale renovatie van de accommodatie, omvattende sloop/nieuwbouw kantine, uitbreiding kleedkamers, verplaatsen dojo, bouw 2e sporthal en renovatie huidige sporthal. De uitbreiding van de kleedkamers is in 2008 voltooid en de 2e sporthal en de dojo zijn in juli 2010 opgeleverd en in gebruik genomen. In juli 2010 is de kantine gesloopt en in augustus 2010 is gestart met de aanleg van twee kunstgras handbalvelden. In de zomer van 2011 werd de nieuwe kantine geopend, waarna gestart werd met de renovatie van de 1e sporthal die eind 2011 werd opgeleverd. VELO beschikt dan weer over een accommodatie die aan alle eisen voldoet. Tevens kunnen alle afdelingen dan weer op één plaats - bij VELO - hun favoriete sport beoefenen en hoeven niet meer uit te wijken naar andere locaties, onder het motto GOED (= Gezamenlijk Onder Een Dak).

Leden

Vanaf 50 seniorenleden (voor 3 teams) bij de oprichting is in de loop der jaren het aantal leden en teams bij senioren en jeugd alleen maar toegenomen. Bij de start van het seizoen 2015-2016 had VELO ca. 1150 actieve leden verdeeld over 54 jeugdteams (waarvan 4 meisjesteams) en 21 seniorenteams (waarvan 4 teams bij het 7-voetbal). Daarnaast zijn er ook nog drie teams bij het zaalvoetbal. Gelet op de beschikbare accommodatie en het gewenste kader is er de laatste jaren bij de jongste jeugd zelfs sprake van een ledenstop. De jeugd (jongens en meisjes) speelt zoveel mogelijk op zaterdag, de senioren (alleen heren) op zaterdag en zondag.

Onder het Voetbalhoofdbestuur functioneert een zeer druk bezet en actief jeugdbestuur, die wordt bijgestaan door een grote groep van ruim 250 vrijwilligers (teamleiders, trainers, scouts, commissieleden, kampleiders, toernooiorganisaties, scheids- en grensrechters). VELO wil op een zo hoog mogelijk niveau voetballen reden waarom de jeugdopleiding veel aandacht krijgt met als doelstelling dat zo veel mogelijk zelf opgeleide getalenteerde jeugdspelers doorstromen naar de selecties bij de senioren. De selectiegroepen bij jeugd en senioren hebben gekwalificeerde trainers.

Jaarlijks zijn er voor de Voetbal een aantal vaste activiteiten/evenementen:

  • Voetbalkamp voor de F-jeugd en voor de B- t/m E-jeugd.
  • Tweede weekend van augustus : Windlust-toernooi voor de 1ste seniorenselectie
  • In de winterstop trainingskamp voor diverse selectiegroepen
  • In de winterstop onderling zaaltoernooi voor de niet selectie senioren en de jeugd
  • Sinterklaas viering voor de F-jeugd en mini-F-jeugd
  • Een eigen VELO-jeugdtoernooi voor de F-jeugd t/m C-jeugd
  • Bezoek aan een wedstrijd van ADO Den Haag voor de F-jeugd t/m D-jeugd
  • Deelname aan de diverse Westlandse kampioenschappen.

Ter afsluiting van het seizoen wordt er door de senioren selecties veelal een weekend uit georganiseerd, terwijl de jeugd het seizoen afsluit met een verenigingsdag. Voor vrijwilligers is er uiteraard nog steeds plaats om een steentje bij te dragen, dus schroom niet en meldt u aan bij de Jeugdvoorzitter

.