Clubnieuws

Afdrukken

HELP: Noodoproep scheidsrechterscommissie!!!

Noodoproep scheidsrechterscommissie!

Volgende week GEEN wedstrijden meer door tekort aan vrijwilligers!

 

Enorm veel VELO-leden zorgen voor evenveel handbalplezier. Voor al dat plezier zijn wekelijks vele vrijwilligers in touw.

Al enige tijd roept het bestuur en de TC op om u te melden voor een vrijwilligers taak. Toch zijn er momenteel nog steeds meer vacatures dan vrijwilligers.

De belangrijkste vacatures van dit moment zitten in de scheidsrechterscommissie. De leden in deze commissie delen scheidsrechters in voor alle thuiswedstrijden, verzorgen opleidingen, begeleiden scheidsrechters, beantwoorden e-mails en regelen allerhande scheidsrechterszaken.

Per direct zijn we op zoek naar vrijwilligers die het administratieve gedeelte op zich kunnen nemen. Ook missen we nog vrijwilligers die kunnen helpen bij het opleiden.

De nood is nu erg hoog!

Geen aanmelding van nieuwe vrijwilligers betekent echt vanaf volgende week GEEN wedstrijden meer of wedstrijden ZONDER scheidsrechter!

Dat willen we onze kinderen toch niet aandoen?

Kom op meldt u aan!!

Er kunnen taken per toerbeurt gedaan worden indien genoeg aanmeldingen.

Aanmeldingen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bij één van de coördinatoren.

Hiermee zorgt u ervoor dat alle leden wekelijks met heel veel plezier kunnen blijven handballen!

foto van VENECO VELO Handbal.

 

Afdrukken

Agenda Algemene Leden Vergadering woensdag 28 september

Het bestuur van VENECO VELO Handbal roept alle leden en ouders van minderjarige leden om te komen naar de Algemene Leden Vergadering op woensdag 28 september 2016 om 19.30 uur in de bestuurskamer van het sportcomplex VELO te Wateringen. Voor inzage in de vergaderstukken kunnen leden en ouders van minderjarige leden van VENECO VELO Handbal zich melden bij het secretariaat.  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . Circa 1 week voorafgaand van de vergadering zullen de vergaderstukken beschikbaar worden gesteld aan de belangstellende.

De agenda voor de 28ste is als volgt;

1.      Opening door de voorzitter
2.      Vaststellen agenda
3.      Notulen ALV 2015
4.      Ingekomen stukken
5.      Samenvatting jaarverslagen individuele commissies
6.      Verslag jaarrekening 2015-2016
7.      Verslag kascommissie
8.      Begroting 2016-2017
9.      Stemming wijziging reglement
a.       Ethische richtlijnen
b.      Aannamebeleid vrijwilligers (VOG)
c.       Groene lijn 2.0**
10.    Wijziging van bestuur
a.       Aftreden secretaris (Danielle Manongko)*
b.      Aftreden voorzitter sponsorcommissie (Ilco Lange)*
c.      Herkiesbaar Penningmeester (Henny Beukers)*
11.    Vacatures
a.       Secretaris
b.      Voorzitter sponsorcommissie
12.    Rondvraag
13.    Sluiting van de vergadering

 

*Kandidaten kunnen zich melden per e-mail via  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

** De Groene Lijn is een aantal jaren geleden al aangenomen in de ALV. De technische commissie heeft de Groene lijn moderner gemaakt en aangepast aan deze tijd.

 

Jurgen Delneij

Voorzitter 

Afdrukken

Het sociale gezicht van VELO

Bij omnivereniging VELO kunnen een tiental sporten worden beoefend. Meer dan 3.000 actieve sporters maken daar gebruik van. We zijn bijzonder blij dat meer dan 500 vrijwilligers dat allemaal mogelijk maken. 
 
VELO geeft niet alleen gelegenheid aan jongeren en ouderen om hun sport te beoefenen, we hebben ook een sociaal gezicht. Vele mensen nemen deel aan activiteiten die op onze accommodatie worden georganiseerd. De ouderenbond van Wateringen, de KBO, telt maar liefst 800 leden en heeft twee keer per week hun soosmiddag bij VELO. Op deze middagen wordt er volop gekaart (bridgen en klaverjassen). Bovendien worden biljarttafels neergezet om de nodige caramboles te maken en ligt er materiaal voor handvaardigheid. De belangrijkste activiteiten zijn volgens mij overigens de persoonlijke ontmoeting en open staan voor elkaars verhalen.
 
Ook de Weight Watchers maken gebruik van onze accommodatie. Met gerichte adviezen wordt geprobeerd om mensen via een uitgebalanceerd dieet op een verantwoord gewicht te brengen en te houden. BIW begeleidt onze jongeren bij het maken van hun huiswerk en het goed doorlopen van hun middelbare school. Een extra ruggensteuntje kan namelijk wonderen verrichten. Zon biedt ouders buitenschoolse opvang van hun kinderen waardoor deze ouders zonder zorgen hun baan kunnen blijven uitoefenen. Wederom activiteiten waar de mens en persoonlijke aandacht centraal staan. Je verhaal aan een ander vertellen betekent dat je als mens meer in balans komt en het leven wellicht een beetje makkelijker wordt.
 
Bij het sporten van kinderen gebeurt het altijd dat de ouders elkaar opzoeken. Tijdens de rust van een wedstrijd wordt samen een kopje koffie gedronken. Op zulke momenten worden ook verhalen gedeeld en belangstelling voor elkaar getoond. Er zijn voldoende voorbeelden van vriendschappen die uit dergelijke ontmoetingen ontstaan zodat de sociale contacten ook buiten VELO een vervolg krijgen.
 
Kortom, VELO is een plaats van ontmoeting. Ontmoeten is een woord dat eigenlijk staat voor ‘niet moeten’. Ben je geen lid of niet aangesloten bij bovenstaande activiteiten, ook dan ben je van harte welkom op onze accommodatie. Vele mensen staan open voor een praatje, ook met een onbekende. Het is vaak nog leuker en interessanter om een gesprek aan te gaan met iemand die je niet kent. Als we ons allemaal laten verrassen dan krijgt VELO een nog socialer gezicht.
 
Gerard van Meurs
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.