Inleveren materialen op 19 juni

19 juni 2017

Aan het eind van elk seizoen dienen alle in bruikleen gegeven materialen ingeleverd te worden:

INLEVERDATUM MAANDAG 19 JUNI 19.00- 21.30 UUR VELO ( Ballenhok )

• BALLEN
o ballen die aan het begin van dit seizoen zijn uitgedeeld voor de warming up.
o ballen die voor de training bestemd zijn. Het is niet de bedoeling dat deze ballen mee naar huis worden genomen maar het blijkt dat een aantal trainers dit wel gedaan heeft.
Op basis van de hoeveelheid goede ballen die over zijn weten we vervolgens weer hoeveel ballen we per leeftijdscategorie moeten aanschaffen.


WATERZAK: tenzij je komend seizoen wederom leider bent van een team, dan mag je hem houden.

SLEUTEL van het ballenhok: ook de sleutel inleveren als je komend seizoen weer trainer bent.

COACH JAS: enkel (gewassen) inleveren indien je volgend seizoen geen leider of trainer meer bent. Mocht je komend seizoen wel weer leider of trainer willen zijn laat dat dan aan de hoofdleider weten met Barry van Heijningen in de cc (b.vanheijningen@velovoetbal.nl).

Dit helpt onze hoofdleiders enorm in de voorbereiding op het nieuwe seizoen en wij kunnen in onze administratie bij houden dat de betreffende leider/trainer ook komend seizoen de coach jas in bruikleen heeft.

Mocht je zelf de spullen niet kunnen komen inleveren zou je dan willen kijken of een medeleider, medetrainer of 1 van de ouders de spullen alsnog kunnen inleveren?

Bericht geplaatst door: Jeugdvoorzitter VELO Voetbal