Lid worden

Lid worden

De afgelopen jaren heeft onze vereniging een enorme groei doorgemaakt. Dit heeft geresulteerd in een ledenstop. Voor het seizoen 2017-2018 zijn de spelers reeds aangenomen en blijft deze ledenstop helaas gehandhaafd. Voor het seizoen 2017-2018 zullen er weer een groot aantal plaatsen beschikbaar komen.

Om mensen in de gelegenheid te stellen zich aan te melden bij VELO kunnen zij zich voorlopig inschrijven door te klikken op onderstaande button [Klik hier voor het inschrijf formulier] en vervolgens het voorlopige inschrijfformulier in te vullen. Er kan voorlopig worden ingeschreven voor kinderen die geboren zijn vr 31-12-2014. Indien je je inschrijft na 25 mei 2017 dan kunnen we je niet meer plaatsen voor het seizoen 2017-2018. Je blijft dan automatisch op de wachtlijst staan voor het seizoen 2018-2019.

Spelers/speelsters die reeds op de wachtlijst staan hoeven zich niet nogmaals in te schrijven. Zij hebben in maart een mail gehad waarin zij konden aangeven of zij op de wachtlijst willen blijven staan. Heb je deze mail niet gehad, maar je zou wel op de wachtlijst moeten staan, mail dit dan naar nieuweleden@velo.nl . Dit geldt enkel voor degenen die zich voor 1-12-2016 hebben ingeschreven. Heb je je na deze datum ingeschreven dan blijf je zo in zo op de wachtlijst staan.

Het jeugdbestuur
s.v. VELO

Klik hier voor het inschrijf formulier

Contributie

Contributie 2017-2018 Senioren (11-tal) € 235,00 Op 1 januari 2017 18 jaar of ouder
  Senioren (7-tal) € 135,00 Op 1 januari 2017 18 jaar of ouder
  Zaalvoetbal € 140,00 Op 1 januari 2017 18 jaar of ouder
  JO/MO19 (A-junioren) € 215,00 Geboortejaar 1999-2000
  JO/MO17 (B-junioren) € 205,00 Geboortejaar 2001-2002
  JO/MO15 (C-junioren) € 200,00 Geboortejaar 2003-2004
  JO/MO13 (D-pupillen) € 185,00 Geboortejaar 2005-2006
  JO/MO11 (E-pupillen) € 180,00 Geboortejaar 2007-2008
  JO/MO9 (F-pupillen) € 175,00 Geboortejaar 2009-2010
  MINI-F € 125,00 Geboortejaar 2011-2012
  Niet spelend lid € 120,00
  Voor 3e kind: 50% korting

Als u geen acceptgirokaart hebt ontvangen of u bent hem kwijt, geen nood. U kunt de verschuldigde contributie overmaken op rekeningnummer NL58RABO0156613174 ten name van Penningmeester VELO onder vermelding van naam en adres van het lid.

Wanneer het lidmaatschap in de loop van het seizoen eindigt, blijft op grond van de statuten de contributie voor het gehele seizoen verschuldigd. Slechts in zeer bijzondere gevallen kan het bestuur van deze algemene regel afwijken.

Als een lid zijn/haar lidmaatschap wenst te beindigen gelieve dan vr 15 juni een mail te sturen naar onder vermelding van naam en adres van het lid.

Wijziging van adresgegevens direct mailen naar