Afscheid twee trouwe vrijwilligers

27 september 2016

Vele jaren stonden Henk de Bruijn en Dook Hulspas op zondag bij de thuiswedstrijden van VELO 1 bij de entree. Niet altijd een plezierige job want er waren altijd mensen die allerlei smoesjes verzonnen om maar geen entree te betalen. Aan het eind van vorig seizoen hadden zij aangegeven te stoppen. Het bestuur kon dit afscheid niet zomaar voorbij laten gaan en hebben Henk en Dook bij een thuiswedstrijd uitgenodigd in de bestuurskamer. In een korte toespraak heeft voorzitter Richard Wolf Henk en Dook bedankt voor hun jarenlange vrijwillige inzet en als blijk van waardering kregen zij naast een presentje ook een mooie bos bloemen. Henk en Dook, nogmaals bedankt. Ondanks diverse pogingen zijn er nog geen opvolgers voor Henk en Dook die op zondag zo’n 11/2 à 2 uur bij de entree willen staan. Toch wel jammer bij zo’n grote vereniging als VELO waardoor de penningmeester zelf zich maar heeft opgeofferd om voorlopig het entreehokje te bemannen. Maar als u toch bereid bent om, eventueel in afwisseling met een paar collega’s, bij de entree te gaan staan dan kunt u zich melden bij een van de bestuursleden.