Contributies

01 september 2015

Op 3 juli heeft elk lid een mail gekregen om de contributie te betalen voor 1 september op rekening NL 58 RABO 0156613174 t.n.v. R.K.S.V. VELO Wateringen. Een behoorlijk deel van de contributie is binnen, maar een niet onaanzienlijk deel niet. Wij verzoeken u het nu met grote spoed over te maken.Aan de jeugdleden is gevraagd de mail door te spelen naar de ouders. Wij hebben het idee dat dit niet altijd is gebeurd: dus doen. Voor de zekerheid:

Contributie 2015-2016

Contributie

Senioren (11-tal) € 230,00 Op 1 januari 18 jaar of ouder
Senioren (7-tal) € 135,00 Op 1 januari 18 jaar of ouder
Zaalvoetbal € 140,00 Op 1 januari 18 jaar of ouder
A-junioren € 215,00 Op 1 januari 16 of 17 jaar
B- junioren € 200,00 Op 1 januari 14 of 15 jaar
C- junioren € 200,00 Op 1 januari 12 of 13 jaar
D- pupillen € 185,00 Op 1 januari 10 of 11 jaar
E- pupillen € 175,00 Op 1 januari 8 of 9 jaar
F- pupillen € 175,00 Op 1 januari 6 of 7 jaar
Kabouters € 125,00 (Voor 3e kind: 50% korting)
Niet spelend lid € 120,00