Stewards gezocht

26 maart 2015

Het bestuur van een vereniging is verantwoordelijk voor de gang van zaken op en rond het voetbalveld. Bij een thuiswedstrijd van VELO 1 heeft het bestuur vele taken zoals ontvangst scheidsrechter, bestuursleden tegenstander, radio/TV en schrijvende pers. Daarnaast moet het bestuur er voor zorgen dat bij het begin, in de rust en bij het einde van de wedstrijd iedereen veilig de kleedkamer kan bereiken. Ook moet er op worden toegezien dat er tijdens een wedstrijd geen alcohol en andere dranken in glas worden genuttigd. Een paar keer per jaar krijgt VELO bezoek van een veiligheidscoördinator van de KNVB die het bestuur er telkens op attendeert dat bepaalde zaken voor verbetering vatbaar zijn. Het bestuur zou graag zien dat enkele vrijwilligers zich melden om als een soort steward op te treden bij de thuiswedstrijden van VELO 1. Geïnteresseerden kunnen een mail sturen naar secretaris.voetbal@velo.nl of bellen met Louis de Letter, tel.06-44530807.