Wie is Sea

Stichting Eploitatie en Accomodatie (kortweg SEA) houdt zich binnen VELO bezig met de exploitatie van het gehele VELO complex. Onder toezicht van het VELO OMNI bestuur(beleidsmatig), bestaande uit de voorzitters van de afdelingen, en de Raad van Advies (RvA) (financieel) bestaande uit de penningmeesters van de afdelingen, zorgt de SEA voor de dagelijkse gang van zaken.

Binnen de SEA zijn er diverse aandachtsgebieden gevormd, deze worden door een of meerdere mensen ingevuld.
De hoofdverdeling is Financien onder leiding van de penningmeester van de SEA, Algemene zaken onderleiding van de voorzitter en Beheer complex.

SEA sea@velo.nl

FinanciŽn
penningmeester.sea@velo.nl
Algemeen
voorzitter.sea@velo.nl
Beheer complex
secretaris.sea@velo.nl
Administratie
Fondswerving
fondswerving.sea@velo.nl
Kantine exploitatie
kantine.sea@velo.nl
Financiele rapportage
Gemeente zaken
Keuken exploitatie
keuken.sea@velo.nl
Personeelsadministratie
ICT
ict.sea@velo.nl
Exploitatie complex
reservering.sea@velo.nl
Verzekeringen/bank
  Onderhoud
onderhoud.sea@velo.nl
VELO events
events.sea@velo.nl
  Schoonmaak
schoonmaak.sea@velo.nl
    Vrijwilligers
vrijwilligers.sea@velo.nl

Wilt u uw ideeŽn , opmerkingen of klachten met betrekking tot een van deze aandachtsgebieden kwijt dan kunt u via de mail contact op nemen. Het mail adres is in bovenstaand schema weergegeven.
Indien niet apart vermeld dan het email adres gebruiken dat boven aan de kolom staat.