Velo merchandise
Welkom !
Fair Play Een vereniging als VELO met ruim 60 jeugdelftallen kan niet meer zonder de steun van het bedrijfsleven. Velen zien dit in en pakken deze sociale plicht op door de vereniging op enigerlei wijze te steunen. Steeds meer komen sponsors ook tot het besef dat sponsoring emotie is en niet als eerste een economisch gewin voorstaan. Daarnaast blijkt sport een goed bindmiddel, waar in ontspannen sfeer de contacten kunnen worden verstevigd.

VELO heeft zichzelf als doel gesteld sponsors op een zakelijke manier te benaderen en een duurzame relatie met hen aan te gaan. Veel kleine sponsors maken één hele grote is hierbij een prominent uitgangspunt. VELO wil zich niet afhankelijk stellen van één of meerdere grotere sponsors en daarmee haar onafhankelijkheid veilig stellen. Dit betekent veel inzet van een aantal vrijwilligers.
De sponsorcommissie van VELO bestaat inmiddels uit 7 personen. Op deze site zullen zij zich nader aan u voorstellen en willen graag in contact met u treden om duidelijk te maken wat u voor VELO kunt betekenen en wellicht VELO voor u. In een agglomeratie waarin het VELO nieuws in 14.000 gezinnen wordt verspreid is het mogelijk dat u middels sponsoring uw naamsbekendheid kunt vergroten. Een bewuste sponsoring kan zich vertalen naar het dagelijkse werk en hierdoor een positieve invloed op, vooral de jeugdige, sporters uitoefenen. Op deze manier krijgt de sponsor ´een gezicht´ voor de spelers, deze zullen zich op hun beurt meer inzetten op het veld om deze sponsor niet teleur te stellen.

VELO PR VELO wil kunnen uitgroeien tot een vereniging die dat beetje extra voor zijn leden kan betekenen. In een steeds harder wordende maatschappij die zich vertaald naar extreem supporters gedrag en steeds meer onsportief gedrag op de amateur-velden moet je als vereniging wat extra kunnen bieden. Door deze extra aandacht aan vooral de jeugdleden hopen wij hen enige normen en waarden bij te kunnen brengen, die genoemd gedrag kunnen beteugelen. Dit extra kost extra. VELO heeft u daarbij nodig, waarbij de vereniging en sponsor gezamenlijk een sociaal gezicht kunnen laten zien!

Peter Roozenburg
Voorzitter
© 2017 sv VELO | VELO PR Commissie | Ferry Persoon