VELO Breed

VELO Breed

Start nieuw sportseizoen

28 augustus 2017

Veel vrijwilligers zijn de laatste maanden druk in de weer geweest met de voorbereidingen op het nieuwe sportseizoen. Daar waar nodig heeft onze accommodatie weer een opknapbeurt ondergaan. De kleedkamers zijn bijvoorbeeld onder handen genomen en ook het buitenterrein. De Gemeente Westland heeft de grasvelden opgeknapt en bovendien is op Veld 5 een nieuw kunstgrasveld aangelegd. De eerste wedstrijden zijn daar al weer gespeeld. Een groep vrijwilligers is in de kleedkamers aan de slag gegaan en ook de voorzijde aan de Noordweg is weer opgepakt. De voorbereidingen op de nieuwe competitie zijn nog volop gaande; de nieuwe teams zijn geformeerd, trainers en leiders voor de verschillende teams zijn gezocht en de organisatie werkt nog hard aan het invullen van de laatste vacatures. Het is ieder jaar weer een hele puzzel om ieder lid in het juiste team te krijgen. Via het volgen van de ontwikkeling van onze jeugdige sporters tijdens trainingen en wedstrijden is een goed beeld gevormd. We verwachten dan ook dat iedereen het juiste ‘plekje’ toegewezen heeft gekregen. Toch leidt de indeling ieder jaar weer tot enige discussie. We gaan er van uit dat begrip kan worden opgebracht voor de lastige keuzes die soms gemaakt moeten worden. Aan het rustige zomerseizoen komt dan weer een eind. Het begint al wat drukker te worden op onze sportaccommodatie. De eerste teams, zowel bij de jeugd als de senioren zijn gestart met de trainingen en ook de eerste oefenwedstrijden zijn alweer gespeeld. De ambities van trainers en begeleiding zijn weer uitgesproken. VELO maakt onderscheid tussen prestatiesport en breedtesport. Bij de eerste groep hoort een gezonde ambitie en bij de tweede groep staat het spelplezier voorop. Het is ook belangrijk om het rooster van de barbezetting weer rond te krijgen. We verwachten dat iedereen die een bardienst toebedeeld krijgt met voldoening en plezier deze taak oppakt. Een toegewijde vrijwilliger met een vrolijk gezicht draagt in sterke mate bij aan de sfeer en gezelligheid in onze kantine. Mocht u nog benaderd worden om een dienst op te pakken, dan verwachten we een positieve reactie. Al deze werkzaamheden gebeuren op de achtergrond, maar zijn enorm belangrijk voor de vereniging. We zijn dan ook dankbaar dat onze vrijwilligers deze inzet leveren. Zonder hen kan een vereniging als VELO niet draaien. ----------------Gerard van Meurs ----------------voorzitter.omni@velo.nl

VELO breed archief

OMNI Activiteiten

28-09-2017 20:00 - 22:30:
HB/Mail Albert 25/6
26-10-2017 20:00 - 22:30:
HB/Mail Albert 25/6
30-11-2017 20:00 - 22:00:
HB/Mail Albert 25/6
21-12-2017 20:00 - 22:30:
HB/Mail Albert 25/6
25-01-2018 20:00 - 22:00:
HB/Mail Albert 25/6
22-02-2018 20:00 - 22:00:
HB/Mail Albert 25/6
29-03-2018 20:00 - 22:00:
HB/Mail Albert 25/6
26-04-2018 20:00 - 22:00:
HB/Mail Albert 25/6
31-05-2018 20:00 - 22:00:
HB/Mail Albert 25/6
28-06-2018 20:00 - 22:00:
HB/Mail Albert 25/6

Huiswerkbegeleiding