VELO Breed

VELO Breed

Andere voorzitter velo sea

31 december 2017

April 2011 ben ik aangetreden als voorzitter van de omnivereniging VELO. In de jaren daarna hebben we als VELO stappen gemaakt maar zijn er ook dingen achtergebleven. In 2011 hebben we met elkaar de opening van onze vernieuwde accommodatie mogen verrichten. Aan deze opening hebben alle taken van sport deelgenomen. Bovendien waren de deelnemers van alle leeftijden en een goede afspiegeling van de leden van VELO. We hebben nu een accommodatie waar we met elkaar trots op mogen zijn. Uiteraard hebben we nog wensen en ambities. Graag zouden we de inrichting van de fietsenstalling willen aanpakken zodat iedere fietseigenaar zijn fiets via een kettingslot extra kan beveiligen en er voldoende parkeerplekken voor scooters beschikbaar komen. Bovendien willen we graag onze accommodatie verduurzamen. Een van de dingen die we nastreven is overgaan op Ledverlichting. Dit vraagt om een investering, maar het verminderde elektriciteitsverbruik levert een mooie besparing op voor onze exploitatie. Als VELO nemen we ook nadrukkelijk onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dat betekent dat (on)beperkt sporten ook bij VELO mogelijk is. VELO-Voetbal en VELO-Ryu Ha hebben inmiddels leden die ondanks hun fysieke of mentale beperkingen toch hun sport kunnen beoefenen. Uiteraard merken we dat het niet vanzelf gaat, maar met een positieve instelling kunnen we ook op dat vlak veel bereiken. Twee keer per week is de Ouderenbond actief in onze kantine. De buitenschoolse opvang Zon en de huiswerkbegeleiding van BIW zijn bij ons gehuisvest. De Weight Watchers hebben iedere week hun avond om mensen te begeleiden in het kwijtraken van lichaamsgewicht. Kortom, het predicaat Buurthuis is duidelijk op onze accommodatie van toepassing. VELO staat midden in de maatschappij. Het gevolg is dat we ook te maken hebben met zaken als vernielzucht, (verbale en fysieke) agressie en afnemende betrokkenheid bij de vereniging. Gelukkig zien we dat door inzet van velen de betrokkenheid van (ouders van jeugd-)leden weer groeiende is. Voorbeelden zijn het fluiten van jeugdwedstrijden en het draaien van bardiensten. Een mooi voorbeeld is ook VELO-United: een groep jongeren die samen activiteiten op VELO organiseren w.o. de Derde Helft en de Nieuwjaarsborrel. Nu, na zes jaar, is voor mij het moment aangebroken om het stokje over te dragen. We mogen ons gelukkig prijzen dat André van den Berg bereid is om deze functie op zich te nemen. In bestuurlijk opzicht heeft André zijn sporen ruimschoots verdiend. André, ik wens je succes, maar bovenal veel plezier. ============================== Gerard van Meurs ==============================

VELO breed archief

OMNI Activiteiten

Geen data gevonden.

Huiswerkbegeleiding