Afdrukken

Toernooi regelement

Gedurende de competitie kunnen alle teams aan een door hen zelf gekozen toernooi mee doen. De teamverantwoordelijke dient wel eerst schriftelijke toestemming te vragen aan de desbetreffende coördinator of aan een lid van de subcommissie TC.

Na de gegeven toestemming zal de coördinator, een lid van de subcommissie TC of de teamverantwoordelijke de inschrijving op het toernooi regelen. Dit omdat er vaak meerdere teams naar hetzelfde toernooi gaan en de inschrijvingen dan samengevoegd kunnen worden.

Voor selectieteams gelden de volgende vergoedingen:

- Een maximum vergoeding van € 75, - per toernooi en maximaal 4 toernooien per seizoen.

Voor breedtesportteams gelden de volgende vergoedingen:

- Een maximum vergoeding van € 30, - per toernooi en maximaal 4 toernooien per seizoen.

Aan enkele toernooien zijn extra kosten (maaltijden, overnachtingen, reiskosten etc.) verbonden. Deze moeten door de teamleden zelf worden vergoed.

De coördinator of lid van de subcommissie TC dient te allen tijde de penningmeester op de hoogte te stellen van de inschrijvingen aan toernooien.