Afdrukken

Secretaris

VENECO VELO Handbal is de gezelligste club van Nederland en heeft veel actieve leden. Mede daardoor groeit ons ledenaantal nog steeds. Met name het aantal jeugdleden groeide de afgelopen jaren, een goede ontwikkeling, want de jeugd heeft de toekomst! Om een vereniging draaiende te houden zijn er veel vrijwilligers nodig. Wij zijn dus altijd op zoek naar mensen die iets willen betekenen voor onze vereniging.
Op dit moment zoeken wij kandidaten die zich willen inzetten op bestuurlijk-niveau. VENECO VELO Handbal is met spoed op zoek naar een secretaris. De secretaris is het eerste aanspreekpunt voor vragen van o.a. buitenaf. De secretaris is de ‘spin in het web’ voor het bestuur en haar leden. Een secretaris is onderdeel van het dagelijkse bestuur(voorzitter, penningmeester en secretaris). Een secretaris is proactief en komt met eigen inbreng en ideeën om de vereniging te laten floreren op alle mogelijke niveaus, daarnaast is een actieve inbreng binnen de bestuursvergaderingen en een goede beheersing van de Nederlandse taal een vereiste.


Taken van de secretaris zijn onder andere:

 • In overleg met voorzitter het opstellen agenda voor de bestuursvergaderingen
 • In overleg met overige bestuursleden opstellen van de agenda voor de ALV
 • Notuleren van de bestuursvergaderingen
 • Notuleren van de ALV
 • Eerste aanspreekpunt voor mensen van buitenaf, zowel telefonisch als e-mail
 • Beheren van de postbus
 • Ontvangen van post en email en doorzetten naar juiste personen en daar waar nodig opvolgen
 • Communicatie richting alle leden
 • Verzamelen van kopij t.b.v. het VELO nieuws en wekelijks het verzenden van het digitale VELO nieuws
 • Goede beheersing van de Nederlandse taal

Tijdsinspanning:

 • Agenda opstellen en notuleren bestuursvergaderingen 1  x  per maand
 • Agenda opstellen en notuleren ALV 1 x per jaar
 • Postbus legen: 1 x per week
 • Email behandelen
 • Bundelen en versturen wekelijks het VELO nieuws naar de leden en de kopij naar de uitgever*

Tijdsbesteding per week:

 • Gemiddeld 3 uur

Benodigde middelen:

 • Computer
 • Toegang tot internet en e-mail
 • Telefoon

Wilt u meer weten over de inhoud of heeft u vragen. Neemt u gerust contact op met een van onze bestuurders. Zij helpen u graag verder.