Afdrukken

Procedure slecht weer

Hieronder is de procedure te lezen zoals het NHV deze heeft opgesteld, dit is dus de procedure die gevolgd moet worden.

Landelijke competitie

 

Indien het openbaar vervoer nog rijdt, is er geen mogelijkheid af te zeggen voor een vastgestelde wedstrijd. Een negatief reisadvies van de VID, ANWB (weeralarm), c.q. teletekst houdt NIET in dat de vastgestelde wedstrijden op voorhand niet gespeeld hoeven te worden.

 

Indien de vooruitzichten zodanig slecht zijn, dat het onverantwoord is te reizen, kun je na overleg met:

 

1.De tegenstander

 

2.De landelijke competitieleider Carla van Dijk (06-13681818) eventueel besluiten om niet af te reizen met het team naar een uitwedstrijd.

 

Regionale competitie

 

Indien het openbaar vervoer nog rijdt, is er geen mogelijkheid af te zeggen voor een vastgestelde wedstrijd. Een negatief reisadvies van de VID, ANWB (weeralarm), c.q. teletekst houdt NIET in dat de vastgestelde wedstrijden op voorhand niet gespeeld hoeven te worden.

 

Als het openbaar vervoer, als gevolg van slechte weersomstandigheden, niet meer rijdt, dient de vereniging:

 

1.Contact op te nemen met de tegenstander om aan te geven dat de wedstrijd, in verband met de weersomstandigheden niet kan door gaan.

 

2.Contact op te nemen met het NHV. Tijdens kantooruren op 026-7071420 en buiten kantooruren de calamiteitenlijn via 026-7071434 voor het afzeggen van de bondsscheidsrechter(s).

 

3.De thuisspelende vereniging informeert de accommodatie en verenigingsscheidsrechter indien nodig.

 

Bij het inzenden van de wedstrijdformulieren dienen beide verenigingen aan de achterzijde aan te geven dat de wedstrijd geen doorgang heeft gevonden en hierbij de reden van het niet doorgaan te vermelden. De wedstrijd zal als niet gespeeld aangemerkt worden.

 

Bij uitzonderlijk slechte weersomstandigheden kan het Bondsbestuur het totale programma afgelasten. Hiervan wordt melding gemaakt op de website. De verenigingen hoeven dan niet de wedstrijdformulieren naar het Bondsbureau op te sturen. Het Bondsbestuur zal controleren of er juist is gehandeld. Bij niet juist handelen en/of bij niet-melden en niet-spelen van de wedstrijd wordt het team als niet te zijn opgekomen beschouwd en wordt de hiervoor geldende regeling toegepast.